Regulamin

Regulamin udzielania świadczeń zdrowotnych

Umawianie pacjentów na wizytę

Pacjentów umawiamy osobiście w gabinecie lub telefonicznie. Asystentka po przeprowadzeniu wstępnego wywiadu szacuje ile czasu zarezerwować na wizytę. Długość wizyty zależy od zabiegu i trwa najczęściej od 30min do 1,5 godz. Niestety, nie zawsze możemy służyć pomocą w dni świąteczne i poza godzinami pracy. W dni robocze nie odmawiamy pacjentom cierpiącym.
WAŻNE! Lekarz nie udziela konsultacji przez telefon.

Pierwsza wizyta

Na pierwszej wizycie poprosimy pacjenta o podanie danych osobowych (PESEL, adres, nr telefonu) oraz zapoznanie się z cennikiem i niniejszym regulaminem. Po konsultacji stomatologicznej lekarz przedstawi pacjentowi plan leczenia i wstępny kosztorys.

Kolejność przyjmowania pacjentów

Pierwszeństwo w leczeniu mają osoby zapisane na wizytę. Staramy się robić wszystko aby nie było opóźnień w przyjmowaniu pacjentów. Niestety czasami występują nieprzewidziane sytuacje i niektóre zabiegi przedłużają się. Dlatego prosimy aby pacjenci mieli przygotowaną odpowiednią rezerwę czasową na wizytę i ze zrozumieniem podchodzili do kilkunastominutowych opóźnień.

Lista rezerwowa

Aby przyspieszyć termin wizyty proponujemy zapisanie się na listę rezerwową. Z tej listy wpisujemy pacjenta na pierwsze miejsce zwolnione przez innego pacjenta.

Odwoływanie wizyt

Rezerwując wizytę do specjalisty ze znacznym wyprzedzeniem, nie potrafisz przewidzieć wypadków losowych, które zdecydują o tym, że ten termin nie będzie dla Ciebie dogodny. Nie zapomnij nas wtedy powiadomić osobiście lub telefonicznie. Wiemy, że każdemu zdarzają się nieprzewidziane sytuacje, jednak prosimy naszych pacjentów o uprzedzanie o nie stawieniu się na wizytę, ponieważ wówczas możemy przyjąć pacjenta oczekującego na poradę z listy rezerwowej.

Spóźnienia na wizytę

Spóźnienia na wizytę powyżej 15 minut są traktowane jako rezygnacja z wizyty. Po tym czasie przyjmowany jest kolejny zapisany pacjent.

Rękojmia

W trosce o dobro pacjenta pracownicy i współpracownicy gabinetu wykonują swoje usługi z należytą starannością na najwyższym poziomie. Udzielamy dwuletniej rękojmi na wykonane w gabinecie wypełnienia (plomby) oraz uzupełnienia protetyczne. Jeżeli w okresie rękojmi wypełnienie w zębie lub uzupełnienie protetyczne ulegnie deformacji, zmieni kolor lub swoje właściwości wówczas w ciągu 14 dni od zgłoszenia zostanie nieodpłatnie naprawione lub wymienione na nowe. Reklamacja nie jest uwzględniana w przypadku gdy pacjent:

 • przerwał zaplanowane leczenie
 • nie stosuje się do zaleceń lekarza dotyczących higieny jamy ustnej i protez ruchomych
 • nie zgłasza się na wizyty kontrolne wyznaczone po zakończeniu leczenia
 • użytkuje lub przechowuje protezy niezgodnie z zaleceniami lekarza
 • samodzielnie dokonuje korekt, przeróbek, napraw uzupełnienia protetycznego
 • uległ wypadkowi w wyniku którego doszło do uszkodzenia uzupełnień
 • cierpi na bruksizm (zgrzytanie zębami)
 • ma postępujące zaniki kostne powodujące osiadanie protez
 • uszkodził protezę poza jamą ustną

Powikłania

Przed zaplanowaniem leczenia stomatologicznego pacjent musi być świadomy, że mimo największej staranności lekarza w trakcie leczenia dochodzi czasami do niechcianych i nie podlegających reklamacji powikłań takich jak:

 • ból leczonego zęba lub tkanek otaczających
 • szczękościsk
 • pęknięcie, złamanie zęba
 • obrzęk, ropień, krwiak
 • krwawienie po zabiegu chirurgicznym
 • podwyższona temperatura ciała, złe samopoczucie
 • reakcja alergiczna na zastosowane leki
 • zaostrzenie współistniejących schorzeń

Wystąpienie powikłań może spowodować u pacjenta między innymi:

 • dyskomfort i stres spowodowany bólem
 • konieczność przyjmowania leków mających znaczenie u kierowców i kobiet w ciąży
 • problemy natury estetycznej
 • problemy z jedzeniem i mówieniem
 • nieprzewidziane wcześniej leczenie kanałowe
 • nieplanowaną ekstrakcję zęba i leczenie protetyczne

Większość z wymienionych powikłań szybko mija bez śladu. Nie należy jednak planować wizyty u dentysty tuż przed ważnymi wydarzeniami takimi jak wyjazd na urlop czy rodzinna uroczystość.

Serdecznie zapraszamy!

keyboard_arrow_up